Парктаа нэр өгөхөд саналаа илгээсэн хүн бүрд баярлалаа. 

Бид одоогоор ирсэн бүх саналыг нэгтгэж байгаа бөгөөд сонгогдсон нэрийг тун удахгүй зарлах болно. 
ПАРКТАЙ ТАНИЛЦАХ